Komunikat nr 1/2024 w sprawie jakości wody na Basenie zewnętrznym

Kamienica Polska 21.06.2024 r.

Komunikat nr 1/2024 w sprawie jakości wody na Basenie zewnętrznym

przy ul. Konopnickiej 135a w Kamienicy Polskiej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. Z 2015 r. poz. 2016)

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej informuje, iż w dniu 18 czerwca 2024 r. zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych, które zostały przekazane do Laboratorium PSSE w Częstochowie.

Wszystkie badane parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne spełniają wymogi obowiązujące w ww. rozporządzeniu.

Woda w nieckach basenu nadaje się do kąpieli.

 

Untitled_20240621_221342