II EDYCJA KONKURSU NA „NAJPIĘKNIEJSZY KOSZYCZEK WIELKANOCNY „

Karta zgłoszeniowa w formacie PDF do pobrania TUTAJ!

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Jest to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. W tym roku,udamy się do Kościołów w Wielką Sobotę aby poświęcić pokarmy przeznaczone na stół wielkanocny. Zachęcamy Państwa do podtrzymywania wspaniałej tradycji jaką jest przygotowywanie i dekorowanie koszyczków wielkanocnych oraz wzięcia udziału w II EDYCJI konkursu na „Najpiękniejszy Koszyczek Wielkanocny”.

Tradycyjnie w rodzinnym gronie w Wielką Sobotę przygotujcie koszyczek wielkanocny z pokarmem. Następnie zróbcie zdjęcie i prześlijcie je na naszego maila goksirkp@wp.pl wraz z kartą zgłoszeniową dostępną na naszym fb, oraz stronie internetowej goksirkp.pl
Na fotografie czekamy do 21 kwietnia 2022 roku do godz. 12.00. Najpiękniejsze koszyczki wielkanocne zostaną nagrodzone. Wszystkie przesłane zdjęcia koszyczków zostaną opublikowane na naszej stronie fb oraz stronie internetowej goksirkp.pl.
Rozstrzygnięcie konkursu 25 kwietnia 2022 r.
Zapraszamy całe rodziny do wspólnego konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA
„NAJPIĘKNIEJSZY KOSZYCZEK WIELKANOCNY”II Edycja

Organizator

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 135a
42-260 Kamienica Polska
goksirkp@wp.pl

Cel konkursu

Kultywowanie tradycji i zwyczajów Świąt Wielkanocnych poprzez rękodzieło ludowe i artystyczne.
Wzmacnianie więzi rodzinnych przy wspólnym wykonywaniu pracy konkursowej.
Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.
Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
Promowanie aktywności i inspirowanie dzieci do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
Utrwalanie tradycji chrześcijańskiej.

Przedmiot konkursu

Konkurs polega na wspólnym przygotowaniu w gronie rodzinnym koszyczka wielkanocnego. Praca musi być wykonana własnoręcznie przez uczestników konkursu jako forma przestrzenna.
Ważne jest, aby praca konkursowa nawiązywała do symboliki wielkanocnej
W pracy można łączyć ze sobą różne techniki i materiały. Liczy się pomysł i inwencja twórcza. W koszyczku należy umieścić produkty spożywcze przeznaczone na wielkanocny stół.

Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do rodzin z terenu gminy Kamienica Polska.
Rodzina może przesłać tylko jedno zdjęcie koszyczka.
Zdjęcie należy podpisać : nazwisko rodziny, miejscowość, z której pochodzą uczestnicy, numer telefonu przedstawiciela rodziny.
Ponadto należy dołączyć: prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz udostępnienie prac i danych osobowych (w tym wizerunku) do celów medialnych.
Kartę należy wydrukować, wypełnić i odesłać w formie skanu lub zdjęcia na adres mailowy. Zdjęcie konkursowe koszyczka należy wysłać na adres mailowy goksirkp@wp.pl

Termin składania prac

21 kwietnia 2022 rok

Nagrody

Organizatorzy przewidują 3 nagrody rzeczowe za zajęcie:
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród. Decyzje Jury są niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie. Konkurs dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 25 kwietnia 2022 r. . Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczona na stronie internetowej (www.goksirkp.pl) oraz na profilu Facebook GOKSiR

Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.
Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.