Plastyka dla młodzieży w GOKSiR

Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na nowe zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży od 10 roku życia.