Warsztaty Taneczne Zespołu Folklorystycznego „Kamienica” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej

W dniu 16 września o godz. 10:30 odbyły się warsztaty taneczne dla klas VII i VIII zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej. Warsztaty te odbyły się w Szkole Podstawowej im.H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, gdzie członkowie zespołu zaprezentowali nową suitę beskidu śląskiego. Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Zakupiono 8 kompletów strojów męskich i 8 kompletów strojów damskich. Kwota pozyskana na ten cele z programu EtnoPolska2021 to 21 053 zł.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prezentacje strojów ludowych w SUICIE BESKIDU ŚLĄSKIEGO
w dniu 25 września 2021 o godzinie 17.00 na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej przy ul. Konopnickiej 135a

 

——