Patriotyczny Rajd Rowerowy szlakiem miejsc pamięci z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.