Turniej Szachowy Pod Patronatem Wójta Gminy Kamienica Polska

Dnia 27.05.2023 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu I Rekracji odbył się Turniej Szachowy po patronatem Wójta Gminy Kamienica Polska. W turnieju udział wzięło 48 uczestników, którzy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy od 0 do 4, klasy od 5 do 8 oraz szkoły ponadpodstawowe i dorośli.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom.
Dziękujemy za udział i zapraszamy na następne turnieje.