„Przeżyjmy to jeszcze raz…” – Koncert Zespołu Folklorystycznego „Kamienica”

W dniu 25 września 2021 roku na deskach sceny w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej odbył się Koncert Zespołu Folklorystycznego „Kamienica” z okazji zamknięcia obchodów Jubileuszu 50-lecia. W tym dniu oprócz stałego repertuaru, Zespół w nowych strojach, zaprezentował suite beskidu śląskiego. Pokaz ten był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Zakupiono 8 kompletów strojów męskich i 8 kompletów strojów damskich. Kwota pozyskana na ten cele z programu EtnoPolska2021 to 20 000 zł.

Tego dnia na zaproszenie Zespołu przybyli zaproszeni goście : Wójt Gminy Adam Tajber, Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Nowowiejski, Przewodnicząca Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kamienicy Polskiej Grażyna Pszczółkowska, Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Osinach Grażyna Ponicka oraz mieszkańcy. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć również utwory wykonane przez kapele zespołu w składzie: Grzegorz Ciejpa, Marek Zajdel, Stanisław Bryk oraz Rafał Polegaj. Zespół zaprezentował również śpiew. Dzięki nauce śpiewu Piotra Bard na koncercie mogliśmy usłyszeć występ wokalny naszych solistów, którzy wnieśli do zespołu świeżość.

Na zakończenie koncertu zaproszeni goście na ręce choreografa i kierownika Zespołu Jana Czechlewskiego złożyli serdeczne gratulacje i podziękowania za tak wspaniały występ. Wszystkim uczestnikom koncertu serdecznie dziękujemy i zapraszamy na wspólne kolędowanie już w grudniu.

Autor zdjęć : Jerzy Hada