LIGOWY TURNIEJ SZACHOWY W GOKSIR

REGULAMIN LIGOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO DO IV KATEGORII
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA ADAMA TAJBRA

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Turnieju Szachowym

 1. Organizator turnieju: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej
 2. Cele turnieju:
  – rozegranie turnieju w ramach Ligowego Turnieju Szachowego do IV kategorii
  – popularyzacja szachów w Kamienica Polska,
  – integracja środowiska szachowego,
  – propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
  – rywalizacja sportowa
 3. Udział w Turnieju oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu
 4. Turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami Kodeksu PZSzach.
 5. Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.
 6. Opiekę wychowawczą dla osób niepełnoletnich sprawują rodzice lub opiekunowie.
 7. Termin i miejsce turnieju: 25 czerwca 2022 roku, sala w GOKSIR w Kamienicy Polskiej.
 8. Zasady przeprowadzania rozgrywek
  Turniej zostanie przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund w Trzech kategoriach:

Klasy 0-4
– Klasy 5-8
– Szkoły Ponadpodstawowe i Dorośli

Tempo gry-30 minut na zawodnika

 1. Podczas turnieju obowiązuje zachowanie pełnej kultury osobistej. Jakiekolwiek objawy zachowań nacechowanych przemocą lub wulgarnością skutkują dyskwalifikacją zawodnika.
 2. O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a
  w przypadku jej równości kolejno:
  – wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku
  – wartościowanie Buchholza
  – liczba zwycięstw
  – wartościowanie progresywne
  – losowanie.
 3. Warunki uczestnictwa
  W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą się drogą telefoniczną lub w dniu turnieju do godziny 8:30. Numery telefonów:

Zapisy: Michał Zych 694 168 319

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej 343273212.

 1. Nagrody:
  Każdy uczestnik turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom za udział. Trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii otrzymają puchary oraz dyplomy za zajęte miejsca. Przewidziany jest upominek dla najmłodszego uczestnika turnieju.

  Konkurs dofinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

 2. Informacje

Bliższe informacje na temat turnieju można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej lub bezpośrednio u organizatora pod numerem

694 168 319